| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Karniewo

z dnia 10 września 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 , z późn. zm.) , Rada Gminy Karniewo uchwala , co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 17.169.667,50 zł z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 15.314.580,50 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 1.855.087,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 18.292.987,66 zł z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 14.591.764,12 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 3.701.223,54zł zgodnie z załącznikami Nr 2i 2a do niniejszej uchwały. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Beata Krystyna Jackowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/42/2015
Rady Gminy Karniewo
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik1.PDF


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VIII/42/2015
Rady Gminy Karniewo
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik1a.PDF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/42/2015
Rady Gminy Karniewo
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik2.PDF


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VIII/42/2015
Rady Gminy Karniewo
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik2a.PDF


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr VIII/42/2015
Rady Gminy Karniewo
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik2b.PDF


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/42/2015
Rady Gminy Karniewo
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik3.PDF

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »