| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/28/2015 Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 36.486,00 zł wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu
administracji rządowej po zmianach wynosi 1.665.348,74 zł.

2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 36.486,00 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu
administracji rządowej po zmianach wynosi 1.665.348,74 zł wg załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Dochody gminy po zmianach stanowią kwotę 11.457.586,53 zł, z tego:

a) bieżące 10.128.625,94 zł,

b) majątkowe 1.328.960,59 zł.

4. Wydatki gminy po zmianach stanowią kwotę 12.627.280,02 zł, z tego:

a) bieżące 10.016.794,53 zł,

b) majątkowe 2.610.485,49 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Bartosiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/28/2015
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W DOCHODACH GMINY


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/28/2015
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VII/28/2015
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

ZMIANY W WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »