| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/78/2016 Rady Gminy Sabnie

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sabnie

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim, Rada Gminy Sabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sabnie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sabnie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/150/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sabnie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r., poz. 1965 z późn.zm.).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Wacław Mikołajczuk


Załącznik do Uchwały Nr XVII/78/2016
Rady Gminy Sabnie
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XVII/78/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 stycznia 2016r.
- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sabnie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »