| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/80/2016 Rady Gminy Sabnie

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie, art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013. poz. 1399 ze zm.), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) Rada Gminy Sabnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, z góry w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał do 31 stycznia danego roku,

2) za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,

3) za III kwartał do 31 lipca danego roku,

4) za IV kwartał do 31 października danego roku.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się wpłatą lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Sabnie.

§ 3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/153/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz., z 2013r., poz.1794).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sabnie.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Wacław Mikołajczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »