| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 305/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 23 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę 672 460 zł

Dział

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

446 605

Rozdz.

60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

446 605

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

404 605

zgodnie z załącznikiem nr 1

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

42 000

zgodnie z załącznikiem nr 2

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

225 855

Rozdz.

90015

OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG

195 500

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

195 500

zgodnie z załącznikiem nr 2

Rozdz.

90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

30 355

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

30 355

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę 1 931 960

Dział

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

984 416

Rozdz.

60004

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

445 000

§

2310

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

445 000

Rozdz.

60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

539 416

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

370 416

zgodnie z załącznikiem nr 1

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

169 000

zgodnie z załącznikiem nr 2

Dział

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3 700

Rozdz.

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

3 700

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

3 700

zgodnie z załącznikiem nr 2

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

39 400

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

3 400

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

3 400

zgodnie z załącznikiem nr 2

Rozdz.

80104

PRZEDSZKOLA

36 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

36 000

zgodnie z załącznikiem nr 2

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

254 444

Rozdz.

90015

OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG

63 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

63 000

zgodnie z załącznikiem nr 2

Rozdz.

90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

191 444

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

76 444

zgodnie z załącznikiem nr 1

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

115 000

Dział

926

KULTURA FIZYCZNA

650 000

Rozdz.

92601

OBIEKTY SPORTOWE

650 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

650 000

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3.

Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę 1 259 500

§ 994

PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT

1 259 500

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 5.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 305/XII/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 305/XII/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »