| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Rzewnie

z dnia 16 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2015 uchwalonym przez Radę Gminy Rzewnie w dniu 23 stycznia 2015 roku uchwałą nr IV/12/2015 w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Rzewnie na 2015 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. dochody po dokonanych zmianach wynoszą 10 896 381,30 zł, w tym

a) dochody bieżące w kwocie 8 476 343,65 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2 420 037,65zł

2. wydatki po dokonanych zmianach wynoszą 9 330 152,30 zł, w tym

a) wydatki bieżące w kwocie 7 356 671,30 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 1 973 481,00 zł.

3. Nadwyżkę w kwocie 1 566 229,00 zł przeznacza się na spłatę długoterminowych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 1 a i 2 a. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 1 272 635,48 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Obiedziński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/48/2015
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IX/48/2015
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/48/2015
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IX/48/2015
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/48/2015
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »