| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/115/2016 Rady Gminy Kampinos

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kampinos

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz.U. 2015.1515 z późn. zm.) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 oraz art., art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty ( j.t. Dz. U 2015.2156 z pożn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W przypadku gdy po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola Gmina Kampinos nadal dysponuje wolnymi miejscami w prowadzonej przez siebie placówce , na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria wraz z wartością punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaj dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium:

Lp.

Kryterium

Wartość

kryterium

w

punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium

1.

Kandydat, którego rodzice lub rodzic samotnie je wychowujący mieszka na terenie Gminy Kampinos i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Warszawie ul. Skalbmierska 5

7

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Warszawie ul. Skalbmierska 5

2.

Kandydat, którego jedno z rodziców mieszka na terenie Gminy Kampinos i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Warszawie ul. Skalbmierska 5

5

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Warszawie ul. Skalbmierska 5

3.

Czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

4

Oświadczenie o planowanym pobycie kandydata powyżej 5 godzin dziennie

4.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Przedszkola w Kampinosie

2

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzeństwa

5.

Kandydat, którego rodzice pracują , wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej , uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

1

Oświadczenie o zatrudnieniu , prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

6.

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania kandydata /miejsca pracy rodziców

1

Dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica ( jeżeli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie/studiowanie)

Nie sumują się punkty pozycji 1 i 2. W przypadku gdy po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji do pierwszej klasy szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum Gmina Kampinos nadal dysponuje wolnymi miejscami w prowadzonej przez siebie placówce , na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria wraz z wartością punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaj dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium: W przypadku gdy po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji do pierwszej klasy szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum Gmina Kampinos nadal dysponuje wolnymi miejscami w prowadzonej przez siebie placówce , na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria wraz z wartością punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaj dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium:

Lp.

Kryterium

Wartość

kryterium

w

punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium

1.

Kandydat uczęszczał do Przedszkola/Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

2

Zaświadczenie z Przedszkola/ Szkoły Podstawowej o uczęszczaniu

2.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata

2

Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa kandydata

3.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

4

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych kandydata

4.

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

3

Zaświadczenie o zatrudnieniu

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Popowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »