| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/118/2016 Rady Gminy Kampinos

z dnia 29 lutego 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kampinos

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U.2015 poz. 1515 z późn. zm.), art. 14 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 5a, 5b i ust. 7 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( j. t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/249/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kampinos, w § 2 po ust. 3 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu:

Ustala się 50% zniżkę w opłacie o której mowa w ust. 3, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Popowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »