| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/160/16 Rady Miasta Zielonka

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zielonka w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20 zf ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się kryteria naboru do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielonka stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz opisem dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka


Andrzej Marek Grodzki


Załącznik do uchwały Nr XX/160/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 25 lutego 2016 r.

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania Kryteriów

1.

Kandydat mieszka w obwodzie przedszkola pierwszego wyboru*

5

Oświadczenie o miejscu zamieszkania lub kserokopia pierwszej strony stosownego PIT potwierdzonego za zgodność z oryginałem

2.

Opiekunowie prawni kandydata są płatnikami podatku dochodowego na rzecz Miasta Zielonka:

a) jeden z opiekunów

b) oboje

5

oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Mieście Zielonka przez rodziców kandydata lub kserokopia pierwszej strony stosownego PIT potwierdzonego za zgodność z oryginałem

20

3.

Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej opieką OPS Zielonka

10

Oryginał zaświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce o objęciu rodziny pomocą OPS

4.

W roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało wychowanie w przedszkolu

3

5.

Dziecko obojga rodziców

pracujących/studiujących

w systemie stacjonarnym

5

dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku

samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp. lub zaświadczenie z uczelni zawierające informacje

o stacjonarnym systemie studiów

* - obwody przedszkoli są określone w Uchwale Nr XX/203/04 Rady Miasta Zielonka
z dnia 26 maja 2004 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXII/311/09 Rady Miasta Zielonka
z dnia 23 lutego 2009 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »