| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/95/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Specjalnego Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie prowadzonym przez Powiat Żyrardowski, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Na podstawie art. 20 c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z ich wartością punktową dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski.

Lp.

Kryteria

Wartość kryterium

w punktach

1

Kandydat, którego rodzic(e)/opiekun/opiekunowie prawni pracuje(ą) w wymiarze pełnego/pół etatu, rodzic(e)opiekun/opiekunowie prawni studiuje(ą) uczy(ą) się w systemie dziennym

*w przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko przysługuje 10 pkt

5/ 10*

2

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do SOSW w Żyrardowie na dzień składania wniosku

5

3

Rodzina kandydata korzysta z systemu pomocy społecznej

2

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

17

§ 2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, w § 1 pkt 3 - zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żyrardowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego


Daniel Suchecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »