| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 1187/2016 Prezydenta Miasta Radomia

z dnia 10 marca 2016r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu w podanych niżej wysokościach:

1) Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88, - 3692,84 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze),

2) Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16, - 3369,67 zł (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy),

3) Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35, - 3812,46 zł (słownie: trzy tysiące osiemset dwanaście złotych czterdzieści sześć groszy),

4) Dom Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Rodziny Ziętalów 13, - 3084,63 zł (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom jednostek wymienionych w § 1 oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Prezydent Miasta


Radosław Witkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »