| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/78/2016 Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Szelków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 20zf pkt 1 w związku z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja,
uczęszcza do tej szkoły - 10 punktów,

2) wielodzietność rodziny kandydata - 6 punktów,

3) kandydat objęty kształceniem specjalnym - 4 punkty,

4) niepełnosprawność w rodzinie kandydata - 2 punkty.

§ 3. 1. Potwierdzenia spełnienia kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 1 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.

2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 2 uznaje się oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat.

3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 3 uważa się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.

4. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 4 uważa się orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Bartosiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Treco Inspiracja do sukcesu

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »