| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/79/2016 Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Szelków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 20zf pkt 1 w związku z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 2. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej - 50 punktów,

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 20 punktów,

3) szczególne osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 10 punktów,

4) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja,
uczęszcza do tej szkoły - 10 punktów,

5) wielodzietność rodziny kandydata - 10 punktów.

2. Sposób przeliczania na punkty wyników sprawdzianu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 dotyczy każdego zakresu sprawdzianu osobno i przedstawia się następująco:

1) wynik mieszczący się w przedziale 81% - 100% - 25 punktów,

2) wynik mieszczący się w przedziale 71% - 80% - 15 punktów,

3) wynik mieszczący się w przedziale 61% - 70% - 10 punktów,

4) wynik mieszczący się w przedziale 51% - 60% - 5 punktów,

5) wynik mieszczący się w przedziale 50% - 0% - 0 punktów.

§ 3. 1. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - 3 dokonuje
dyrektor gimnazjum na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przez
kandydata oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

2. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 dokonuje dyrektor gimnazjum na podstawie dokumentacji szkolnej.

3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5
uznaje się oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Bartosiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »