| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 11.80.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grabów nad Pilicą

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8, art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.), art. 14 ust 5 i 5a w zw. z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz.2156 z późn. zm.) Rada Gminy Grabowów nad Pilicą uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Grabów nad Pilicą zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1300

2) Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust. 1, obejmuje realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającą podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w odrębnych przepisach.

§ 2. 1) Świadczenia udzielane przez przedszkole, w czasie przekraczającym wymiar zajęć ustalony w §1 ust. 1są odpłatne. Wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć.

2) Miesięczna wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad wymiar ustalony w § 1 wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabów nad Pilicą.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Chrabąszcz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »