| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 11.81.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 poz. 1381), art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 poz. 465). Rada Gminy Grabów nad Pilicą uchwala co następuje:

§ 1. 1) Określa się wzory informacji:

a) wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oznaczonej symbolem IN- 1, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

b) wzór informacji o gruntach oznaczonej symbolem IR- 1, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

c) wzór informacji o lasach, oznaczonej symbolem IL- 1, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,

2) Określa się wzory deklaracji:

a) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, oznaczonej symbolem DN- 1, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały,

b) wzór deklaracji na podatek rolny, oznaczonej symbolem DR-1, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały,

c) wzór deklaracji na podatek leśny, oznaczonej symbolem DL-1, stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 5. Tracą moc Uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 9.58.2015 z dnia 08 grudnia 2015 roku i Nr 10.71.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Chrabąszcz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11.81.2016
Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik1.doc

Informacja podatkowa IN-1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11.81.2016
Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik2.doc

Informacja podatkowa IR-1


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11.81.2016
Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik3.doc

Informacja podatkowa IL-1


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 11.81.2016
Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik4.doc

Deklaracja podatkowa DN-1


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 11.81.2016
Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik5.doc

Deklaracja podatkowa DR-1


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 11.81.2016
Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik6.docx

Deklaracja podatkowa DL-1

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »