| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/118/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 10 marca 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego: do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego oraz pierwszych klas szkół podstawowychi gimnazjum zamieszkałych poza obwodami szkół, prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 i art. 20 e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dodatkowe kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto maków Mazowiecki:

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające kryteria

1

Dziecko obojga rodziców pracujących

10

Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy (dla każdego z rodziców) w przypadku samozatrudnienia - aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczenie rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym

2

Dziecko, którego jedno z rodziców pracuje, a drugi rodzic poszukuje pracy

8

Zaświadczenie z zakładu pracy rodzica pracującego, zaświadczenie z PUP rodzica poszukującego pracy

3

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola

8

Oświadczenie rodzica

4

Dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

6

Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora lub zaświadczenie wydane przez MOPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta

5

Dziecko, którego rodzice są płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz Miasta Maków Mazowiecki

6

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Mieście Maków Mazowiecki przez rodziców

6

Dziecko, którego rodzice zamieszkują na terenie Miasta Maków Mazowiecki

3

Oświadczenie rodzica

§ 2. Ustala się dodatkowe kryteria rekrutacyjne dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych poza obwodami szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki:

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające kryteria

1

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

10

Oświadczenie rodzica

2

Rodzice dziecka zatrudnieni są na terenie Miasta Maków Mazowiecki

7

Zaświadczenie z zakładu pracy rodzica

3

Rodzice dziecka są pracownikami danej placówki

7

Oświadczenie rodzica

4

Krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują na terenie miasta Maków Mazowiecki

5

Oświadczenie rodzica

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Dąbrowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »