| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/109/2016 Rady Gminy Sochocin

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sochocin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 70a ust. 1 w zw. z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm. ) oraz § 6 ust. 3 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 50% opłaty semestralnej, ale nie więcej niż 600 zł. (słownie: sześćset złotych) za jeden semestr.

§ 3. Ustala się następujące formy i specjalności kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem w 2016 roku;

1) studia podyplomowe w szczególności na kierunku edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z logopedią szkolną;

2) studia magisterskie w szczególności na kierunku pedagogika specjalna, surdopedagogika z terapią pedagogiczną;

3) kursy kwalifikacyjne w szczególności w zakresie języka angielskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej- poziom B 2;

4) kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, w szczególności:

a) warsztaty metodyczne i przedmiotowe,

b) szkolenia rad pedagogicznych,

c) konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kwiatkowski


Załącznik do Uchwały Nr XIII/109/2016
Rady Gminy Sochocin
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dok1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »