| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/114/2016 Rady Gminy Sochocin

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życia z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kwiatkowski


Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Uchwałą Nr XIII/114/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 marca 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany: I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 3 077 269,77 zł i dotyczą; 1. Dochodów bieżących: a) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FCR-I.3111.17.3.2016 informujące o kwocie dotacji w którym zwiększono dochody w wysokości 2 972 538,00 zł; b) z tytułu odszkodowania w związku z likwidacją szkody zgłoszonej z umowy ubezpieczenia pojazdu mechanicznego zwiększono dochody w wysokości 14 902,63 zł; c) z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w roku 2015 zwiększono dochody o kwotę 3 429,14 zł. 2. Dochodów majątkowych: a) z tytułu dotacji na planowaną realizację projektu "Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego", zgodnie z pismem RP.042.19.1.2015 zwiększono dochody o kwotę 86 400,00 zł. II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 3 336 492,20 zł i dotyczą: 1.Wydatków bieżących w kwocie 3 138 492,20 zł; 2.Wydatków majątkowych w kwocie 198 000,00 zł. Zwiększono wydatki o kwotę 10 000 zł z tytułu wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową strażnicy, zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego średniego, zwiększono wydatki o kwotę 108 000 zł na planowaną realizację projektu "Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego". Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 811 601,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 259 222,43 zł oraz kredytem w wysokości 552 379,00 zł. Przychody budżetu w wysokości 223 048,00 zł. ( wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 223 048,00 zł. ( spłata wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki ). Przychody budżetu w wysokości 1 034 649,43 zł, rozchody w wysokości 223 048,00 zł.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/2016
Rady Gminy Sochocin
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

8. Wieloletnia Prognoza Finansowa


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/114/2016
Rady Gminy Sochocin
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

8. Wykaz przedsięwzięć do WPF

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »