| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 116/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy w Lubowidzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

2) opłatę należy wnosić miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy;

3) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania
w kasie Urzędu Gminy w Lubowidzu lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubowidz nr: 84 8215 1032 2004 0040 4016 0009;

4) w przypadku nastąpienia w ciągu miesiąca zmiany w zakresie podstaw ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6 m ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłatę za ten miesiąc uiszcza się w terminie miesiąca od dnia, w którym nastąpiła zmiana;

5) dopuszcza się wnoszenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kilka okresów rozliczeniowych, nie więcej niż do końca danego roku kalendarzowego.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubowidz.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 174/XXVI/2012 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Zieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »