| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/99/2016 Rady Gminy Obryte

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie likwidacji Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem z siedzibą w Psarach wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

Na podstawie art. 59 ust. 1,2,3 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.), art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2016 roku likwiduje się Filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem z siedzibą w Psarach.

2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem. Dzieciom z oddziału przedszkolnego objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zapewnia się możliwość uczęszczania do Przedszkola Samorządowego w Obrytem.

§ 2. Mienie ruchome znajdujące się na stanie likwidowanej szkoły zostanie rozdysponowane zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Obryte.

§ 3. Dokumentację zlikwidowanej Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem z siedzibą w Psarach przejmuje Wójt Gminy Obryte z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą należy przekazać Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty w Warszawie w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Jackowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »