| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/99/2016 Rady Gminy Obryte

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie likwidacji Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem z siedzibą w Psarach wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

Na podstawie art. 59 ust. 1,2,3 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.), art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2016 roku likwiduje się Filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem z siedzibą w Psarach.

2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem. Dzieciom z oddziału przedszkolnego objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zapewnia się możliwość uczęszczania do Przedszkola Samorządowego w Obrytem.

§ 2. Mienie ruchome znajdujące się na stanie likwidowanej szkoły zostanie rozdysponowane zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Obryte.

§ 3. Dokumentację zlikwidowanej Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem z siedzibą w Psarach przejmuje Wójt Gminy Obryte z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą należy przekazać Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty w Warszawie w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Jackowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »