reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 113/XV/2016 Rady Gminy Mała Wieś

z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Mała Wieś oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 1515z późn. zm.) w związku z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 2156z późn. zm.) Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Mała Wieś wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

Lp.

Kryterium

Wartość punktowa

1

Dziecko uczęszczało już do oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej na terenie Gminy Mała Wieś

20 pkt

2

W obwodzie szkoły zamieszkują najbliżsi krewni kandydata (babcia, dziadek) wspomagający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki

10 pkt

3

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) znajduje się na terenie Gminy Mała Wieś

5 pkt

§ 2. W celu potwierdzenia kryteriów , o których mowa w § 1 rodzice/opiekunowie prawni składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej/gimnazjum. W przypadku nieprzedłożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w § 1 komisja rozpatrując wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej/gimnazjum nie uwzględnia danego kryterium.

§ 3. Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mała Wieś począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś


Włodzimierz Jeznach


Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 20e ust.3 i 4 ustawy o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Kryteriom tym organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama