reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/93/2016 Rady Powiatu Lipskiego

z dnia 23 marca 2016r.

w sprawie likwidacji Ogniska Muzycznego w Siennie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt. 8 lit.i ustawy z dnia 22 września 2015r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 59 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2018 roku likwiduje się poprzez stopniowe wygaszanie Ognisko Muzyczne w Siennie, ul. Ostrowiecka 13.

§ 2. Proces likwidacji rozpocznie się 1 września 2016 roku.

§ 3. Ruchomości, należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmie Starostwo Powiatowe w Lipsku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego , na tablicy informacyjnej Ogniska Muzycznego w Siennie, ul. Ostrowiecka 13 oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipsku i Urzędzie Gminy Sienno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Jadwiga Buza


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała jest kontynuacją podjętej uchwały Nr XV/64/2015 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zamiaru likwidacji Ogniska Muzycznego
w Siennie - zgodnie z art. 59 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.).

Ustawa o systemie oświaty zobowiązuje organ prowadzący do zawiadomienia
o zamiarze likwidacji placówki rodziców i organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Centrum Edukacji Artystycznej), na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji. Powyższy warunek ustawowy został spełniony.

Czyniąc zadość przepisom ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U.
z 2001 r., nr 79, poz. 854 ze zm.) projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Ogniska Muzycznego w Siennie, przedłożony został właściwym związkom zawodowym.

Zamiar likwidacji Ogniska Muzycznego w Siennie poprzedziła szeroko zakrojona informacja skierowana do rodziców oraz Wójta Gminy Sienno.

Rodzice 34 dzieci, które pobierają naukę w Ognisku, zostali za pośrednictwem poczty, skutecznie poinformowani o podjęciu w dniu 25 listopada 2015 r. przez Radę Powiatu Lipskiego uchwały w sprawie zamiaru likwidacji poprzez stopniowe wygaszanie Ogniska Muzycznego
w Siennie.

Należy dodać, że w dniu 5 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy Sienno podczas posiedzenia Komisji Oświaty - Wójt Gminy oświadczył, że Gmina Sienno jest zainteresowana, po zakończonym przez Powiat Lipski procesie likwidacji, kontynuacją prowadzenia Ogniska, ale w zmienionej formule. Wójt zamierza zmienić siedzibę placówki, przenosząc ją najpierw do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących, a po zakończonym remoncie do Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie.

Prowadzone przez Powiat Lipski Ognisko Muzyczne w Siennie,
w świetle prawa nie jest szkołą stopnia podstawowego, gimnazjalnego czy ponadgimnazjalnego. Placówka jest ewenementem w skali kraju. Należy podkreślić, że prowadzenie ogniska muzycznego nie jest ustawowym zadaniem powiatu. Pomimo tego, powiat finansował funkcjonowanie placówki przez ponad 16 lat, czyli od chwili powstania w 1999 roku nowego podziału administracyjnego kraju. Ciężar jego utrzymania spoczywa na budżecie powiatu, który z racji drastycznego załamania demograficznego otrzymuje coraz niższą subwencję oświatową. Ognisko, w ramach subwencji oświatowej, otrzymuje znikome środki finansowe /na tzw. zadania pozaszkolne powiatowe - waga 0,03!/, które w ogóle nie wystarczają na jego funkcjonowanie. Zadaniem własnym powiatu jest prowadzenie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego. Powiat Lipski z powodu niekorzystnych zmian demograficznych ma swoje problemy z finansowaniem, będącego ustawowym zadaniem powiatu, szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Nie może być równości podczas podejmowania decyzji, która placówka jest ważniejsza. Ta likwidacja nie jest wyborem, lecz koniecznością!

Otrzymywane z MEN w ramach subwencji oświatowej środki są rażąco niskie i nie wystarczają na finansowanie placówki nawet w wymiarze minimalnym. Subwencja oświatowa na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Ogniska Muzycznego wynosi 690.000zł., a wydatki opiewają na 1.070.000 zł ( PPP - 730.000 zł, Ogniska - 340.000 zł). Do obydwu placówek powiat dołożył 380.000 zł.

Należy również podkreślić, że siedzibą Ogniska jest przedwojenny, drewniany budynek, będący własnością Gminy Sienno. Budynek jest w niedostatecznym stanie technicznym i wymaga znacznych nakładów finansowych. To samo dotyczy wyposażenia placówki w sprzęt muzyczny.

Mając powyższe na względzie, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Jadwiga Buza


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w w Dz.U. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 148 poz. 991, Nr 127 poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama