reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28.268.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VIII/79/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Załącznika Nr 1 do Uchwały VIII/79/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec w części dotyczącej pozycji - Terminy składania - w zakresie słów: "Do dnia do 31 stycznia każdego roku, jak również" z powodu istotnego naruszenia art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Myszyniec skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium.


Uzasadnienie

W dniu 2 grudnia 2015 r. została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr VIII/79/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec. Ww. uchwała stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych podlega nadzorowi izby.

Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.

W Załączniku Nr 1 stanowiącym Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pozycji "Terminy składania" Rada Miejska wskazała następujący termin składania : do dnia 31 stycznia każdego roku, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby.

Wprowadzając obowiązek składania deklaracji w pierwszej części zdania do 31 stycznia każdego roku Rada Miejska przekroczyła zakres upoważnienia wynikający z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy.

Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa art. 6m ust. 1 i 2 cyt. wyżej ustawy. Zgodnie z tym przepisem właściciel nieruchomości składa deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości, a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

Wprowadzenie obowiązku corocznego składania deklaracji do 31 stycznia nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa.

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama