reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28.274.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VIII.111.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności uchwały Nr VIII.111.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w części dotyczącej druku ZN-1/B "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" - część C w zakresie wyrazów "Art. 7 ust. 2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą", z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.).

§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Gminie Tłuszcz skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.


Uzasadnienie

W dniu 7 grudnia 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Nr VIII.111.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała podlega nadzorowi regionalnej izby obrachunkowej.

Badając ww. uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło co następuje.

Elementem uchwały jest m.in. druk ZN-1/B "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości". W części C tego druku Rada przewidziała "Dane dotyczące zwolnień podatkowych wynikających z ustawy lub uchwały Rady Gminy", wyszczególniając tytuły prawne zwolnienia, w tym m.in. "Art. 7 ust. 2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą", przy czym Rada nie wskazała jakiej ustawy dotyczy wymieniony art. 7 ust. 2 pkt 6.

Biorąc pod uwagę zacytowaną w druku ZN-1/B treść art. 7 ust. 2 pkt 6 oraz biorąc pod uwagę całą treść części C druku ZN-1/B, Kolegium Izby przyjęło za uzasadnione domniemanie, że przywołana jednostka redakcyjna dotyczy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Art. 7 ust. 1 i 2 tej ustawy zawiera katalog zwolnień od podatku od nieruchomości. Jednak pkt 6 w art. 7 ust. 2 ww. ustawy o treści "Od podatku od nieruchomości zwalnia się również Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą" został uchylony przez art. 55 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40), zmieniając m.in. ustawę o podatkach i opłatach lokalnych z dniem 19 stycznia 2014 r. Zatem w dniu podjęcia badanej uchwały art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie obowiązywał.

Niezależnie od powyższego Kolegium Izby zauważa, że nazwy wzorów formularzy określone w badanej uchwale nie w pełni odpowiadają nazewnictwu wynikającemu z obowiązujących przepisów prawa, tj.:

- Rada określiła wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podczas gdy z art. 6 ust. 6 i 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że rada winna określić wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,

- Rada określiła wzór informacji w sprawie podatku rolnego, podczas gdy z art. 6a ust. 5 i 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) wynika, że rada winna określić wzór informacji o gruntach,

- Rada określiła wzór informacji w sprawie podatku leśnego, podczas gdy z art. 6 ust. 2 i 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) wynika, że rada winna określić wzór informacji o lasach.

Mając na uwadze, że badana uchwała w części w sposób istotny narusza prawo, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak wyżej.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama