reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28.276.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX/64/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia zasad jej ustalania i poboru

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr IX/64/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia zasad jej ustalania i poboru, z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w brzmieniu ustalonym art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045) oraz art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Gminie Chynów skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.


Uzasadnienie

W dniu 4 grudnia 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia zasad jej ustalania i poboru. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała podlega nadzorowi regionalnej izby obrachunkowej.

Badając ww. uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło, co następuje.

Rada Gminy Chynów badaną uchwałą określiła zasady ustalania, poboru, termin płatności oraz wysokość stawek opłaty targowej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku, nie podjęła natomiast uchwały o wprowadzeniu opłaty od dnia 1 stycznia 2016 r.

W rozpatrywanej sprawie ustawą, która określa zakres upoważnienia rady gminy jest ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu nadanym art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, rada gminy może wprowadzić opłatę targową.

Zatem obowiązek zapłaty opłaty targowej płynący z ustawy z dniem 1 stycznia 2016 roku przestanie mieć obligatoryjny charakter, co oznacza, że pobór przez gminę opłaty targowej w roku 2016 będzie wymagał podjęcia przez radę uchwały w sprawie jej wprowadzenia.

Rada Gminy Chynów nie wyraziła woli w tym zakresie, wprowadziła natomiast stawki opłaty. Podczas gdy w/w przepisy jednoznacznie stanowią, iż Rada w pierwszej kolejności podejmuje decyzję o wprowadzeniu opłaty targowej. A skoro Rada Gminy Chynów nie podjęła uchwały o wprowadzeniu opłaty targowej od dnia 1 stycznia 2016 r. - nie była upoważniona do określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności oraz wysokości stawki tej opłaty.

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji uchwały.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama