| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28.286.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r, poz. 1113, z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka nieważność § 1 pkt 7 uchwały Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z powodu istotnego naruszenia przepisów prawa tj. art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) w brzmieniu ustalonym art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045).

§ 2. Na niniejszą uchwałę Gminie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.


Uzasadnienie

W dniu 11 grudnia 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr X/65/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała podlega nadzorowi regionalnej izby obrachunkowej.

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło, co następuje.

Rada Miejska w § 1 pkt 7 uchwały określając stawki podatku od autobusów nie uwzględniła zmiany przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzonej art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045), obowiązującej od dnia 1 stycznia 2016 r. dotyczącej określenia wysokości podatku od autobusu w zależności "od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy". Rada nie uwzględniając powyższej zmiany istotnie naruszyła wskazany przepis ustawy.

Biorąc po uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »