| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/109/15 Rady Miasta Otwocka

z dnia 11 września 2015r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt. 3, art. 236 i art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 51 322 zł planowane dochody i planowane wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków kwoty 1 552 325 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Planowana kwota dochodów wynosi 141 288 198 zł. w tym:

a) bieżące w kwocie125 233 198 zł,

b) majątkowe w kwocie16 055 000 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 146 622 365 zł. w tym:

a) bieżące w kwocie125 337 707 zł,

b) majątkowe w kwocie21 284 658 zł.

§ 4.

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka


Jarosław Margielski


Załącznik do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miasta Otwocka
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załaczniki od Nr 1 do Nr 4 do Uchwały Nr XII/109/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 września 2015 r.


Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu roku 2015 dokonuje się:

I. zwiększenia, zgodnie z załącznikiem Nr 1, dochodów i wydatków o kwotę 51 322 zł; zwiększenie następuje z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za dzierżawę oraz w związku z wpływem środków części oświatowej subwencji ogólnej; środki przeznacza się na:

1. pokrycie wkładu na realizację zadania pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zwany Projektem EA - kwota 1 322 zł,

2. dofinansowanie placówek oświatowych w zakresie wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - kwota 50 000 zł;

II. przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w planie wydatków budżetu miasta, kwoty 1 552 325 zł, w celu zabezpieczenia środków na:

1. zakup wiaty na targowisko miejskie i pokrycie kosztów energii - kwota 4 000 zł,

2. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Żeromskiego - kwota 70 000 zł (zmiana nazwy zadania),

- projekt i budowa parkingów na os. Stadion - kwota 280 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

- budowa przystanków autobusowych - kwota 90 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- przebudowa chodnika i krawężników w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Rzemieślniczej do ul. Hugona Kołłątaja nr 29 wraz z wjazdami - kwota 248 000 zł (nowe zadanie),

- projekt budowy drogi ul. Reymonta na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Samorządowej (wraz z ciągiem pieszo-rowerowym) - kwota 70 000 zł (nowe zadanie),

- zakup materiałów do budowy odwodnienia w ul. Samorządowej - kwota30 000 zł (nowe zadanie),

- dotacja celowa - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z wymianą nakładki asfaltowej w ul. Narutowicza - kwota 120 000 zł (zwiększenie wartości zadania)

- budowa miejsc postojowych na ul. Lecha - kwota 20 000 zł (nowe zadanie),

- projekt zagospodarowania placu i budowa parkingu przy ul. Mazowieckiej/Zaciszna10a - kwota 20 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- dotacja dla ZGM-u związana z wymianą drzwi wejściowych w budynku przy ul. Zacisznej 10a - kwota 10 000 zł (nowe zadanie),

- zakup szlabanu wjazdowego na teren Urzędu Miasta - kwota 7 500 zł (nowe zadanie),

- przebudowa części dachu w Przedszkolu nr 18 im. Kubusia Puchatka w Otwocku - kwota 40 000 zł (nowe zadanie),

- termomodernizacja Gimnazjum nr 1 (ul. Mostowa) wraz z przebudową, celem likwidacji barier architektonicznych - kwota 60 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- zakup nowej centrali telefonicznej dla OPS -u - kwota 6 500 zł,

- zabudowa tarasu w Żłobku Miejskim - kwota 39 239 zł (nowe zadanie),

- budowa oświetlenia na osiedlu Jabłonna Wsch. - kwota 30 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

- budowa oświetlenia ul. Cybulskiego - kwota 41 724 zł (zwiększenie wartości zadania),

- projekt budowy oświetlenia w ul. Norwida na odcinku od ul. Fredry do ul. Kubusia Puchatka - kwota 10 000 zł (nowe zadanie);

3. pokrycie kosztów remontów dróg gminnych:

- remont ul. Wspólnej - jezdnia, chodniki, parkingi - kwota 25 000 zł

- remont ul. Łukasińskiego (jezdnia + chodnik) na odcinku od ul. Portowej do ul. Batorego - kwota 100 000 zł,

- doziarnienie ul. Lecha - kwota 30 000 zł;

4. zorganizowanie imprezy z okazji 85 lecia szkoły w Gimnazjum Nr 4 - kwota 7 000 zł,

5. dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów i/lub działań samopomocowych dla osób wychodzących z uzależnienia i członków ich rodzin - kwota 10 000 zł;

6. zakup materiałów i wyposażenia dla OPS-u oraz na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń OPS-u - kwota 83 500 zł,

7. zakup magla elektrycznego dla Żłobka Miejskiego (kwota 1 062 zł) oraz na wykonanie montażu kamer zewnętrznych od strony "mini miasteczka ruchu drogowego" (kwota 3 800 zł);

8. zakup ławek i koszy - kwota 10 000 zł,

9. stypendia sportowe - kwota 85 000 zł.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »