| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 0050.156.2015 Burmistrza Miasta Marki

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) i uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki
z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta Marki zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie niniejsze wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta Marki.

§ 3. Zarządzenie niniejsze wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Marki


Jacek Orych


Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.156.2015
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 19 listopada 2015 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

750

Administracja publiczna

przed zmianą

9 395 369

8 811 331

8 383 831

6 031 506

2 352 325

0

427 500

0

0

0

584 038

584 038

36 348

0

zmniejszenie

-16 050

-16 050

-16 050

0

-16 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

16 050

16 050

16 050

0

16 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

9 395 369

8 811 331

8 383 831

6 031 506

2 352 325

0

427 500

0

0

0

584 038

584 038

36 348

0

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

przed zmianą

438 100

438 100

18 100

0

18 100

0

420 000

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-3 000

-3 000

-3 000

0

-3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

3 000

3 000

3 000

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

438 100

438 100

18 100

0

18 100

0

420 000

0

0

0

0

0

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

7 000

7 000

7 000

0

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-3 000

-3 000

-3 000

0

-3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

4 000

4 000

4 000

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

Zakup środków żywności

przed zmianą

4 000

4 000

4 000

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

1 200

1 200

1 200

0

1 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

5 200

5 200

5 200

0

5 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

5 000

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

1 800

1 800

1 800

0

1 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

6 800

6 800

6 800

0

6 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

przed zmianą

7 612 745

7 065 055

7 057 555

5 484 780

1 572 775

0

7 500

0

0

0

547 690

547 690

0

0

zmniejszenie

-13 050

-13 050

-13 050

0

-13 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

13 050

13 050

13 050

0

13 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

7 612 745

7 065 055

7 057 555

5 484 780

1 572 775

0

7 500

0

0

0

547 690

547 690

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

248 000

248 000

248 000

0

248 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

5 000

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

253 000

253 000

253 000

0

253 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

611 315

611 315

611 315

0

611 315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-13 050

-13 050

-13 050

0

-13 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

598 265

598 265

598 265

0

598 265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4420

Podróże służbowe zagraniczne

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

1 050

1 050

1 050

0

1 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1 050

1 050

1 050

0

1 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

przed zmianą

45 000

45 000

45 000

0

45 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

7 000

7 000

7 000

0

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

52 000

52 000

52 000

0

52 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

98 616 089

86 325 321

59 156 358

38 515 189

20 641 169

16 415 745

8 482 907

133 488

536 823

1 600 000

12 290 768

10 080 768

36 348

2 210 000

zmniejszenie

-16 050

-16 050

-16 050

0

-16 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

16 050

16 050

16 050

0

16 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

98 616 089

86 325 321

59 156 358

38 515 189

20 641 169

16 415 745

8 482 907

133 488

536 823

1 600 000

12 290 768

10 080 768

36 348

2 210 000

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »