| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 90/XV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 niniejszej uchwały, w uchwale Nr 14/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 39 213 180,34 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie36 588 445,20 zł,

b) majątkowe w kwocie2 624 735,14 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 39 278 668,93 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie33 291 797,73 zł,

b) majątkowe w kwocie 5 986 871,20 zł".

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nietubyć


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 90/XV/2015
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 90/XV/2015
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 90/XV/2015
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 90/XV/2015
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 90/XV/2015
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

PWSK

Pomagamy firmom oraz instytucjom wprowadzać systemy do ewidencji i inwentaryzacji majątku trwałego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »