| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 83/2015 Wójta Gminy Kadzidło

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2015 postanawia się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie 35 882 394,59 zł. z tego: dochody bieżące w kwocie 35 092 034,59 zł. dochody majątkowe w kwocie 790 360,00 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 35 863 561,41 zł. z tego : wydatki bieżące w kwocie 32 122 002,77 zł. wydatki majątkowe w kwocie 3 741 558,64 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 18 833,18 zł.

§ 3. Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wynoszą: Dochody - 5 684 010,49 zł. Wydatki - 5 684 010,49 zł.

§ 4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 10 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy


Dariusz Łukaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2015
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2015
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 83/2015
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 83/2015
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »