| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 133/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 1a.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 zarządzenia, w uchwale Nr 14/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1.Ustala się dochody w łącznej kwocie 39 209 680,34 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie36 584 945,20 zł,

b) majątkowe w kwocie2 624 735,14 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 1 .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 39 275 168,93 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie33 288 297,73 zł,

b) majątkowe w kwocie5 986 871,20 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 2".

2. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a".

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy


mgr Bożena Kordek


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/2015
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/2015
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 133/2015
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 133/2015
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 133/2015
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

PWSK

Pomagamy firmom oraz instytucjom wprowadzać systemy do ewidencji i inwentaryzacji majątku trwałego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »