| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 203/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie

z dnia 17 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) Zarząd Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 5/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 Plan dochodów - w dziale 801 w pozycji "razem" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku Nr 2 Plan wydatków - w dziale 754, w dziale 801 oraz w pozycji "razem" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Starosta


Robert Wróbel


....................................................

Wicestarosta

Jerzy Zaborowski

....................................................

Członek

Anna Gajewska

....................................................

Członek

Michał Kobrzyński

....................................................

Członek

Grzegorz Kubalski

....................................................


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203/2015
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 203/2015
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej.

1) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 890,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego
Nr 301/2015 z dnia 20 października 2015 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w kwocie 886,00 zł oraz na sfinansowanie kosztu zakupu w Starostwie Powiatowym w Legionowie w kwocie 4,00 zł.

Zmiana w planie finansowym wydatków w ramach działu, rozdziału i podziałki klasyfikacji budżetowej na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej powiatu.

1) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przesunięcie wolnych środków w kwocie 4.800,00 zł zaplanowanych na wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania lekarskie kandydatów do pełnienia służby i na materiały do konserwacji sprzętu medycznego oraz wyposażenia indywidualnego strażaków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Kurzawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »