| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/149/2015 Rady Miasta Ząbki

z dnia 11 grudnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późń. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2015 r., ustalonym uchwałą Nr II/11/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014 r. - uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2015, zmienioną zarządzeniem Nr 0050.4.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2015 r., uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.10.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.16.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 lutego 2015 r., uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.22.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 marca 2015 r., uchwałą Nr VI/56/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.29.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr VII/62/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.39.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.42.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 maja 2015 r., uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.48.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 maja 2015 r., uchwałą Nr IX/75/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015 r., uchwałą Nr IX/77/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.53.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 czerwca 2015 r., uchwałą Nr X/87/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.58.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2015 r., uchwałą Nr XI/96/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.83.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.85.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 sierpnia 2015 r., uchwałą Nr XIII/111/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.92.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.98.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 września 2015 r., uchwałą Nr XIV/119/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.99.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.100.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.103.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 października 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.104.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 października 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.104A.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 października 2015 r., uchwałą Nr XV/133/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 października 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.105.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 października 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.108.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 października 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.113.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2015 r., uchwałą Nr XVII/143/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.116.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 117.978.944,37 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 94.879.891,15 zł,

2) majątkowe w kwocie 23.099.053,22 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 128.355.567,75 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 91.010.220,14 zł,

2) majątkowe w kwocie 37.345.347,61 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.";

2) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki


Wojciech Gut

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miasta Ząbki
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miasta Ząbki
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miasta Ząbki
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »