| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja nr DRE-4110-4(6)/2016/336/ESz, DRE-4110-5(6)/2016/336 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 27 kwietnia 2016r.

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 kwietnia 2016 r., Nr WCC/103-ZTO-A/336/W/DRE/2016/ESz i Nr PCC/104-ZTO-A/336/W/DRE/2016/ESz

Decyzjami z dnia 22 kwietnia 2016 r. Nr WCC/103-ZTO-A/336/W/DRE/2016/ESz i Nr PCC/104-ZTO-A/336/W/DRE/2016/ESz, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić, na wniosek Przedsiębiorcy: Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie (zwanego dalej: "Koncesjonariuszem"), udzielone mu decyzjami z dnia 25 września 1998 r. Nr WCC/103/336/U/2/98/RS i Nr PCC/104/336/U/2/98/RS, z późn. zm., koncesje na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do dnia 30 września 2023 r.

Pismem z dnia 25 stycznia 2016 r., znak: L.dz. 218/I/2016, uzupełnionym ostatecznie pismem z dnia 15 kwietnia 2016 r., znak: L.dz. 878/IV/2016, Koncesjonariusz zwrócił się z wnioskiem o zmianę zakresu działalności gospodarczej określonej w ww. koncesjach w związku z zainstalowaniem nowego kotła o mocy 10 MW, opalanego miałem węgla kamiennego oraz w związku ze zmianą parametrów sieci ciepłowniczej.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.

Po analizie nadesłanej przez Koncesjonariusza dokumentacji postanowiono przychylić się do wniosku Koncesjonariusza i zmienić decyzje z dnia 25 września 1998 r., Nr WCC/103/336/U/2/98/RS i Nr PCC/104/336/U/2/98/RS, z późn. zm., w zakresie zgodnym z wnioskiem Koncesjonariusza.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła


Adam Dobrowolski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »