reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/81/2015 Rady Gminy Zabrodzie

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215,art.217,art.235,art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1 . Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 14 405 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach dochodów wynosi 18 106 946,35 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 17 935 058,35 zł, dochody majątkowe w kwocie 171 888 zł. 2 . Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 8 595 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a niniejszej uchwały. Plan po zmianach wydatków wynosi 18 294 946,35 zł tego: wydatki bieżące w kwocie 16 076 279,51 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2 218 666,84 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 188 000 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 188 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 098 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 910 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Marian Pakuła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

plan dochodów budżetu gminy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

plan wydatków budżetu gminy


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

plan wydatków budżetu gminy


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

przychody i rozchody budżetu gminy


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2015 roku

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Kuchta

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama