| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Strzegowo

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i art.40 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm. ) - Rada Gminy Strzegowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLIIII/255/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 20 sierpnia 20014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegowie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Siedziba Ośrodka mieści się w Strzegowie przy ul. Plac Wolności 32.";

2) w § 4 dodaje się pkt. 22 w brzmieniu:

ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016r., poz. 195).".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzegowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Rejner

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »