| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI.103.2016 Rady Gminy Stromiec

z dnia 22 kwietnia 2016r.

w sprawie nadania imienia św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Bobrku

Na podstawie art.18 ust.2.pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016r.,poz.446) oraz § 1 ust.4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61, poz.624 z późn.zm.)[1]) Rada Gminy Stromiec, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Nadaje się Publicznej Szkole Podstawowej w Bobrku imię "św. Jana Pawła II".

2. Pełna nazwa szkoły brzmi:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Bobrku

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stromiec


Jan Chryzostom Czachowski


Uzasadnienie

Każda epoka ma swoich bohaterów, wielkich przywódców, tak duchownych jak i świeckich, wybitnych intelektualistów , którzy dla narodów są wielkimi ludźmi .

Uczniowie , dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców długo zastanawiali się , jakie imię nadać Szkole. Kto z wielkich ludzi zostanie jej patronem. Prowadzone były dyskusje na posiedzeniach rady pedagogicznej, rozmowy wychowawców i nauczycieli z uczniami, rozmowy dyrekcji i wychowawców z rodzicami podczas wspólnych spotkań. Następnie wśród całej społeczności szkolnej została przeprowadzona ankieta. W jej wyniku został wyłoniony patron - św. Jan Paweł II. Ta postać zdaniem uczniów, nauczycieli i rodziców w pełni odpowiada naszym ideałom.

Św. Jan Paweł II jest w naszych oczach najwybitniejszą postacią swoich czasów. Doniosłość jego dzieła w krzewieniu idei pokoju, pojednania i miłości między ludźmi, narodami i religiami, doceniana jest przez cały świat. Dla Polaków powodem do dumy jest to, że tak wybitną postać wydał nasz naród i ziemia, na której mieszkamy.

Wybór Jana Pawła II na Patrona naszej Szkoły wydaje nam się wyborem najlepszym i oczywistym. Cały świat, a młodzież w szczególności potrzebuje autorytetów i przewodników. Chcemy, by nasi uczniowie otrzymali duchowe przewodnictwo, by dokonania patrona nakładały na nich szczególny wysiłek i szczególną odpowiedzialność w procesie kształtowania i doskonalenia własnych charakterów. Jesteśmy pewni, że z takim wsparciem będzie to bardziej skuteczne i owocne.


[1]) Zmiany Dz.U. z 2002r, Nr 10, poz.96,z 2003r.Nr 146,poz.1416, z 2004r. nr 66, poz.606,z 2005r10,poz.75, z 2007r.Nr 35,poz.222.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »