| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 20 Burmistrza Miasta Halinów

z dnia 11 stycznia 2016r.

do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 r

zawarty w dniu 11 stycznia 2016 roku w Warszawie pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwanym dalej "Miastem", reprezentowanym przez:

Pana Andrzeja Franków- Dyrektora Pionu Przewozów Zarządu Transportu Miejskiego

oraz

Gminą Halinów z siedzibą w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, zwaną dalej "Gminą", reprezentowaną przez:

1. Pana Adama Ciszkowskiego- Burmistrza Miasta,

2. przy kontrasygnacie Skarbnika- Pani Teresy Karwowskiej

o następującej treści:

W Porozumieniu Międzygminnym z dnia 30 marca 2004 roku, zwanym dalej "Porozumieniem", wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w § 6 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

Stawka za jeden wozokm realizowany przez Linie podstawowe wynosi 7,55 zł (siedem złotych pięćdziesiąt pięć groszy).".

2. Od dnia 1 stycznia 2016 r. w § 6 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

Stawka za jeden wozokm realizowany przez Linie podstawowe wynosi 8,89 zł (osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy).".

§ 2. Załącznik nr 1 do Porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2015 roku.

§ 4. 1. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i jeden do celów publikacji.

Dyrektor Pionu Przewozów Zarządu Transportu Miejskiego


Andrzej Franków


Burmistrz Halinowa


Adam Ciszkowski


Skarbnik Halinowa


Teresa Karwowska


Załącznik do Aneksu Nr 20
z dnia 11 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »