| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/83/2015 Rady Gminy Zabrodzie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215,art.217,art.235,art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1 . Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 46 344 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach dochodów wynosi 18 153 290,35 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 17 981 402,35 zł, dochody majątkowe w kwocie 171 888 zł. 2 . Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 46 344 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały. Plan po zmianach wydatków wynosi 18 341 290,35 zł tego: wydatki bieżące w kwocie 16 122 623,51 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2 218 666,84 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zmienia się wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Marian Pakuła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/83/2015
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu gminy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/83/2015
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

plan wydatków budżetu gminy


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/83/2015
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zwiększenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/83/2015
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »