| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 408/2015 Prezydenta Miasta Legionowo

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.[1])) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr IV/24/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 poz.1224 z późn.zm.[2])), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2015 r.

Prezydent Miasta


mgr Roman Smogorzewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 408/2015
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 408/2015
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 408/2015
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r.poz. 885, poz.938 i poz. 1646, w Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 oraz w Dz.U. z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854 i poz.2150.

[2]) Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałami Rady Miasta Legionowo: Nr V/37/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., Nr VI/50/2015 r. z dnia 25 marca 2015 r. oraz Nr VII/64/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Nr VIII/77/2015 z dnia 27 maja 2015 r. Nr IX/91/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.,z Nr X/101/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r., Nr XI/111/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr XII/130/2015 z dnia 28 października 2015 r., Nr XIII/142/2015 z dnia 25 listopada 2015 oraz Nr XIV/162/2015 z dnia 29 grudnia 2015.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »