| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.124.2015 Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015, poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222,art. 235, art.236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.885 z późn.zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W tabeli Nr 1 pn. Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2015 rok do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, dokonać zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2015 rok po zmianie wynosi łącznie 49 651 384,87zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 46 096 651,84zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 3 554 733,03zł.

§ 2. 1. W tabeli nr 2 pn. Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2015rok do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, dokonuje się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2015 rok wynosi łącznie 50 788 282,87zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 39 395 147,84zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 11 393 135,03zł.

§ 3. W tabeli nr 2a pn. Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2015 rok do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok:

- zadanie w dziale 600, rozdział 60016,§6050 pn." Przebudowa mostu na rzece Długiej w Cisiu (dokumentacja projektowa), otrzymuje brzmienie: "Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W" .

§ 4. W załączniku nr 1 pn. Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącymi nienależącym do sektora finansów publicznych do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 3 pn. "Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2015 roku"do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014r w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie


Marcin Pietrusiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.124.2015
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.124.2015
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.124.2015
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV.124.2015
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »