| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/94/2016 Rady Gminy Belsk Duży

z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Belsk Duży dla kandydatów z poza obwodu gimnazjum

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. Poz.1515 z późn. zm) w związku z art. 20 zf pkt 1 oraz z art. 20 e ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty(t.j. Dz. U. z 2015 r. Poz. 2156 z późn. zm.), Rada Gminy Belsk Duży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Belsk Duży, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Belsk Duży, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 punktów;

2) wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej - 4 punkty

3) szczególne osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej- 3punkty;

4) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły - 2 punkty;

§ 3. 1. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 1--3 dokonuje dyrektor gimnazjum na podstawie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej przez kandydata oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

2. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 4 dokonuje dyrektor gimnazjum na podstawie dokumentacji szkolnej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Belsk Duży.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogusław Sikorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »