| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/86/16 Rady Gminy Czarnia

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 poz. 1515 , poz.1890 ) , art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późniejszymi zmianami ) , art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późniejszymi zmianami ) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013r. , poz. 465 z późniejszymi zmianami) uchwala się , co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych stanowiących załącznik do niniejszej uchwały :

1) Nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości ( DN-1)

2) Nr 2 - Deklaracja na podatek rolny ( DR- 1)

3) Nr 3 - Deklaracja na podatek leśny ( DL - 1)

4) Nr 4 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych( IN- 1)

5) Nr 5 - Informacja o gruntach (IR-1)

6) Nr 6 - Informacja o lasach ( IL- 1)

§ 2. Z dniem wejścia w życiem niniejszej uchwały traci moc UCHWAŁA Nr X/60/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Kurzyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/86/16
Rady Gminy Czarnia
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/86/16
Rady Gminy Czarnia
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/86/16
Rady Gminy Czarnia
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/86/16
Rady Gminy Czarnia
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/86/16
Rady Gminy Czarnia
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/86/16
Rady Gminy Czarnia
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »