| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/168/16 Rady Miasta Żyrardowa

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zasad obciążania nieruchomości komunalnych prawem użytkowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) uchwala się,co następuje:

§ 1. 1. W przypadkach uzasadnionych realizacją celów związanych z zadaniami gminy, zadaniami zleconymi lub celami publicznymi Prezydent Miasta Żyrardowa ma prawo oddać nieruchomość w odpłatne użytkowanie w trybie bezprzetargowym na czas niezbędny do realizacji celu objętego umową użytkowania.

2. Obciążenie nieruchomości użytkowaniem na okres dłuższy niż 10 lat wymaga pozytywnej opinii komisji merytorycznej Rady Miasta Żyrardowa, do zadań której należy zagadnienia dotyczące gospodarowaniem mieniem komunalnym.

3. Do wyłącznej kompetencji Rady Miasta Żyrardowa należy wyrażenie zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości prawem użytkowania na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu gminnego.

§ 2. 1. Obciążanie nieruchomości użytkowaniem następuje za wynagrodzeniem w formie opłat rocznych.

2. Stawki opłat rocznych nie mogą być niższe niż stosowane w przypadkach oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

3. Stawki opłat rocznych za nieruchomości przekazane w użytkowanie Stowarzyszeniom Ogrodowym
w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40, z późn. zm.) ustala się w wysokości 1% wartości danej nieruchomości.

§ 3. Warunki przekazania oraz zakres korzystania z nieruchomości obciążonej prawem użytkowania ustala Prezydent Miasta Żyrardowa w zawartej z użytkownikiem umowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa


Marcin Rosiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »