| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 148/XVIII/16 Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXX/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze. zm.), w związku z art. 30 ust. 6, 6a, 10, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 195/XXX/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2009 r., § 19 otrzymuje brzmienie:

"Tabela nr 1. Dodatki funkcyjne przysługujące nauczycielom wymienionym w § 15 niniejszego regulaminu.

L.P.

Stanowisko kierownicze lub tytuł do dodatku funkcyjnego

Miesięcznie w %. od - do

1.

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:

a. dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej

- do 12 oddziałów

15-55

- od 13 do 17 oddziałów

20-65

- 18 oddziałów i więcej

25-85

b. wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)

20-55

c. kierownik szkolenia praktycznego

10-30

2.

Inne placówki:

-

a. dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

20-40

b. dyrektor Ogniska Plastycznego

10-30

c. dyrektor Ogniska Plastycznego

15- 30

3.

Sprawowanie funkcji opiekuna stażu

2-4

4.

Sprawowanie funkcji wychowawcy klasy

6

5.

Sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta

20-45

(% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra z przygotowaniem pedagogicznym zgodnie z rozporządzeniem.)"

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Przewidniczący Rady Powiatu Grodziskiego


Jerzy Terlikowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »