| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 39.240.2016 Wójta Gminy Wiązowna

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Wiązowna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2015 rok,w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wiązowna


Janusz Budny


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39.240.2016
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja opisowa Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu
oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu, realizacji przedsięwzięć za 2015 rok


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39.240.2016
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015 r.


Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 39.240.2016
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2a.pdf

Informacja za rok 2015


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39.240.2016
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31.12.2015 r.


Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 39.240.2016
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3a.pdf

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2015 r.


Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 39.240.2016
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3b.pdf

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 3c do Zarządzenia Nr 39.240.2016
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3c.pdf

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015 r.


Załącznik Nr 3d do Zarządzenia Nr 39.240.2016
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3d.pdf

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna na dzień 31.12.2015 r.


Załącznik Nr 3e do Zarządzenia Nr 39.240.2016
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3e.pdf

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska na dzień 31.12.2015 r.


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 39.240.2016
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w 2015 roku


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 39.240.2016
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIETYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW wg stanu na 31.12.2015 r.


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 39.240.2016
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 39.240.2016
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015 roku


Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 39.240.2016
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów wydzielonych oraz zestawienie dochodów wydzielonych i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2015 r.


Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 39.240.2016
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Zestawienie zmian w planach wydatków na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej


Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 39.240.2016
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik10.pdf

Stopień zaawansowania programów wieloletnich


Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 39.240.2016
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik11.pdf

Plan i wykonanie wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. na 31.12.2015r /w zł/


Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 39.240.2016
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik12.pdf

Przychody i koszty Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »