| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/81/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2015

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2015r.,1445, z późn.zm.)oraz art.211, art.212, art.214,art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013r. ,poz.885, z późn.zm).

Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje;

§ 1. W Uchwale Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2015 Nr IV/18/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku wprowadza zmiany polegające na:

1) Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 236.627,00 zł. z tego:

a) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 218.022,00 zł.

b) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 18.605,00zł.

2) Zmianie Tabeli Nr 1 do uchwały "Planowane dochody budżetu na rok 2015" zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 446.627,00zł. z tego;

a) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 503.101,00 zł.

b) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 56.474,00 zł.

4) Zmianie Tabeli Nr 2 do uchwały "Planowane wydatki budżetu na rok 2015" zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Zmianie Tabeli Nr 3 "Planowane wydatki majątkowe realizowane w roku 2015" zgodniez Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Zmianie Załącznika Nr 1 "Dotacje udzielone z budżetu Powiatu w roku 2015" zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7) W wyniku powyższych zmian§ 1 pkt.1,2,4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:"1) Plan dochodów w łącznej kwocie 38.674.332,00 zł., z tego;

a) dochody bieżące w kwocie 37.269.630,00 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 1.404.702,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 38.868.706,00 zł., z tego;

a) wydatki bieżące w kwocie 34.949.131,00 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 3.919.575,00 zł., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

4) Planowane przychody w wysokości 1.770.000,00 zł. z tytułu;

a) wyemitowanych papierów wartościowych ( obligacji) w wysokości 1.500.000 zł.

b) wolnych środków w wysokości 270.000,00 zł.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Szydłowcu


Anita Gołosz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »