| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 29 grudnia 2015r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214 - 217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 575) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 49.271.522,04zł z tego:

1) bieżące w kwocie 42.947.756,81zł

2) majątkowe w kwocie 6.323.765,23zł wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 50.093.279,87 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 41.721.562,61zł

2) majątkowe w kwocie 8.371.717,26zł wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.";

2) w § 2 ust. 1- 2 otrzymują brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 821.757,83zł, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 821.757,83zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.693.086,96zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych .".

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Danuta Trzaskowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/138/2015
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

tabela 1 - u-138 29-12-2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/138/2015
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

tabela 2 u-138 29-12-2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/138/2015
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

tabela 3 u-138 29-12-2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/138/2015
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 1 u-138 29-12-2015


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/138/2015
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 2 u-138 29-12-2015


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/138/2015
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 3 u-138 29-12-2015


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/138/2015
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 4 u-138 29-12-2015


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/138/2015
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 6 u-138 29-12-2015


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »