| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII.89.2016 Rady Gminy Mokobody

z dnia 12 maja 2016r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokobody

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach znak: HKN.448.3.2016 z dnia 28.04.2016 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuję się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mokobody" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokobody

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIV/142/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokobody (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 6622).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Mazurek


Załącznik do Uchwały Nr XIII.89.2016
Rady Gminy Mokobody
z dnia 12 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik
do Uchwały Nr XIII.89.2016
Rady Gminy Mokobody
z dnia 12 maja 2016 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »