| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/122/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie

z dnia 19 maja 2016r.

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli pedagogiki specjalnej w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kuczbork - Osada

Na podstawie art.42 ust.7 pkt.3, w związku z art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 roku , poz.191 , ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz.446 ) Rada Gminy w Kuczborku-Osadzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach na stanowiskach niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, w następującej wysokości: a. Dla nauczycieli pedagogów, psychologów i nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej - 26 godzin b. Dla nauczycieli logopedów - 22 godziny

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wymienionych w pkt 1 prowadzących zajęcia specjalistyczne, przez 1 godzinę rozumie się 60 minut.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuczbork-Osada.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie Nr XXXIII/193/2006 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Majewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »